Welkom op de website van Allied Advocaten voor ambtenaren, ook landelijk bekend onder de naam ambtenarenadvocaten.nl, dé belangrijkste Nederlandse online adviseur voor ambtenaren met ontslagproblemen. Via deze site hebben inmiddels honderden ambtenaren (en hun partners) al belangrijke informatie over hun ontslagsituatie kunnen vinden.

Op deze website vindt u zeer uitgebreide informatie voor ambtenaren die met ontslag te maken krijgen. Over ieder soort ontslag geven wij tips hoe u het beste kunt handelen. Ook kunt u alles lezen over de ontslagvergoeding, afwikkeling van het ontslag en uw WW-rechten en de bovenwettelijke uitkering. Bent u geen ambtenaar maar ‘gewoon’ werknemer? Ga dan naar de pagina met alle informatie voor werknemers.

Neem contact op