JURIDISCHE ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN HET ARBEIDSRECHT

Bij Allied Advocaten hebben wij ons gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij beschikken over alle kennis en kunde om u als werkgever of als werknemer bij de meest uiteenlopende arbeidsrechtkwesties goed te adviseren en te begeleiden.

Ook heeft Allied Advocaten een MfN gecertificeerd mediator in huis die kan bemiddelen bij een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer.

Als iemand moet worden ontslagen of ontslagen wordt, is het van belang dat u een beroep kunt doen op een advocaat die enerzijds de juiste juridische kennis heeft maar ook inzicht heeft in de strategische aanpak van een arbeidszaak. Daarnaast is het van belang dat u als ondernemer of als werknemer de ondersteuning krijgt van een ervaren advocaat die snel, praktisch en empathisch met u samenwerkt.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

  • (juridisch) advies, zoals het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, cao’s en/of arbeidsreglementen;
  • namens of met u onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • coaching (achter de schermen) of andersoortige begeleiding in ontslagzaken;
  • een second opinion over een advies of een procedure behandeld door een andere advocaat of jurist (van de rechtsbijstandverzekering;
  • advies over wel of niet in hoger beroep tegen een uitspraak die tegen is gevallen;
  • procederen bij de rechter, UWV of ontslagcommissies;
  • vastlegging en afronding van de afspraken over ontslag;
  • mediation in arbeidszaken.

Second opinion in zaken van de rechtsbijstandverzekering

Allied Advocaten kan ook een zogenaamde second opinion voor u verzorgen. Dat kan van belang zijn als (uw) (de) advocaat (van uw werkgever) of de jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar u bijvoorbeeld geadviseerd heeft akkoord te gaan met een (laatste) voorstel van de andere partij. Als u niet zeker bent of u met dat voorstel moet instemmen, biedt een second opinion uitkomst. Allied Advocaten is er namelijk van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een “schadegeval”. De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo’n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee voor u een beter onderhandelingsresultaat te bereiken.

Mediation in arbeidszaken

Kenmerkend voor een arbeidsconflict is dat de betrokkenen niet meer goed naar elkaar kunnen (en willen) luisteren en dat zij zich hebben ingegraven in hun eigen standpunten en die bovendien blijven herhalen. Normale communicatie om de kwestie op te lossen is dan moeilijk of lijkt zelfs onmogelijk. Zonder een goede oplossing vormt die situatie een bedreiging voor de arbeidsrelatie, de arbeidsverhoudingen, de sfeer binnen de afdeling of de hele onderneming en de productiviteit. Soms is een conflict zo heftig dat nog slechts een juridische procedure duidelijkheid lijkt te kunnen geven. Een andere optie wordt dan vaak niet (meer) gezien. De betrokkenen moeten in een gerechtelijke procedure maar afwachten hoe de rechter beslist over het geschil en hoe hoog uiteindelijk de (advocaat)kosten zullen zijn. Een zelf tot stand gebrachte oplossing via mediation, die recht doet aan de belangen van beiden komt vaak sneller tot stand, is over het algemeen goedkoper en wordt door partijen beter geaccepteerd en nageleefd. Allied Advocaten heeft een zeer ervaren mediator, de heer mr Mathieu Wakim in huis die in dit soort zaken kan bemiddelen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze pagina over mediation.

De 10 geboden bij ontslag voor de werknemer

Klik hier voor de 10 geboden bij ontslag voor de werknemer.

De 8 valkuilen bij ontslag voor de werkgever

Klik hier voor de 8 valkuilen bij ontslag voor de werkgever.

Contact
Wilt u meer informatie op het gebied van het Arbeidsrecht, neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Wakim op 06 205 88 966. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 035 548 9000 of een mail sturen. Tijdens een eerste telefonisch contact geeft de heer mr Mathieu Wakim u graag een beknopt en vrijblijvend telefonisch advies.

Direct contact opnemen