De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de AVG dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft ook gevolgen voor Allied Advocaten en alle individuele advocaten die via een samenwerkingsovereenkomst met Allied Advocaten verbonden zijn.

Dit is de privacyverklaring van Allied Advocaten I BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68950489. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Allied Advocaten en de verwerkingen via haar website www.alliedadvocaten.nl

Allied Advocaten respecteert de privacy van haar cliënten en de gebruikers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Allied Advocaten en alle individuele advocaten die via een samenwerkingsovereenkomst met Allied Advocaten verbonden zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Allied Advocaten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt.

Allied Advocaten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM ALLIED ADVOCATEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Allied Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Allied Advocaten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ALLIED ADVOCATEN GEGEVENS BEWAART

Allied Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Allied Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Allied Advocaten een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allied Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruikt Allied Advocaten cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om de website van Allied Advocaten goed te laten lopen (functionele cookies) en cookies die Allied Advocaten gebruikt om andere relevante informatie te krijgen over bezoekers van de site (zogeheten niet-functionele cookies).

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Wat u altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden.

GOOGLE ANALYTICS

Allied Advocaten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Op deze wijze kan Allied Advocaten de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Ga voor meer informatie naar privacybeleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alliedadvocaten.nl. Allied Advocaten zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Allied Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Allied Advocaten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Allied Advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Allied Advocaten via info@alliedadvocaten.nl

www.alliedadvocaten.nl is een website van Allied Advocaten I BV.

ALLIED ADVOCATEN IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

Postadres: Postbus 323, 3700 AH Zeist
Vestigingsadres: Amersfoortseweg 43, 3712 BA Huis ter Heide
Telefoon: 030 7210700
E-mailadres: info@alliedadvocaten.nl

15 november 2022