HOE WERKEN WIJ? EEN OPTIMAAL RESULTAAT TEGEN MINIMALE KOSTEN

Hoe werken wij? Wij vinden het uiteraard belangrijk om u snel en goed van dienst te zijn. Als u contact met ons opneemt, per telefoon, per e-mail of via het contactformulier op de website, zal één van onze gespecialiseerde advocaten direct contact met u opnemen. U kunt dan vrijblijvend uw vraag aan de advocaat voorleggen. Wij geven u dan al een eerste advies. Het is goed te weten dat wij hiervoor geen kosten in rekening brengen. Naar aanleiding van dit eerste advies, kunt u zelf bepalen of u met Allied Advocaten in zee wilt gaan.

Besluit u dat één van de Allied Advocaten u mag bijstaan, dan maken we graag op korte termijn een afspraak met u om de kwestie met u door te spreken. Tijdens dit gesprek zal de inhoud van uw vraag uitgebreid worden besproken. Ook zal de advocaat u inlichten over het verloop van de procedure, de te volgen strategie en de te verwachten kosten. Na dit gesprek ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken. De samenwerking is dan een feit.

De samenwerking is er niet alleen op gericht uw vraag of probleem zo goed en zo snel mogelijk in beeld te krijgen en te behandelen, maar om alle te nemen stappen op voorhand goed en duidelijk met u af te stemmen en de strategie te bepalen (of eventueel tussentijds aan te passen). De advocaat zal u daarom steeds schriftelijk en/of mondeling op de hoogte houden van de ontwikkelingen in uw zaak.

Ons doel is altijd in iedere zaak om voor u een optimaal resultaat te behalen tegen minimale kosten. In veel zaken weten wij zelfs de volledige kosten op de andere partij te verhalen! Voor informatie over onze advocaten verwijzen wij u door naar deze pagina.

Direct contact opnemen