shutterstock onderwijs 1141x450

Uw ondersteuning door Allied Onderwijs Advocaten

het complete palet aan juridische dienstverlening

Bij Allied Onderwijs Advocaten kunt u terecht voor juridische ondersteuning op uiteenlopende terreinen:

 • juridisch advies en procederen in lastige personeelsdossiers;
 • adviseren en procederen over toelating en verwijdering van leerlingen;
 • adviseren en procederen bij huisvestingskwesties;
 • ondersteuning bij de afhandeling van bezwaarschriften;
 • spoedprocedures: optreden in kort geding of voorlopige voorziening;
 • opstellen van (proces)stukken, concept brieven of het voeren van correspondentie met advocaten, juristen van rechtsbijstandverzekeraars etc.;
 • beroepsprocedures tegen besluiten van UWV, Ministerie, Gemeente;
 • onderhandelingen met medezeggenschapsraden, vakbonden en gemeente;
 • ondersteuning bij reorganisaties;
 • verzorgen van cursussen op maat;
 • fungeren als vaste huisadvocaat en sparringpartner;
 • wat verder aan juridische ondersteuning nodig is.