shutterstock statutair directeur 1141x450

Allied Advocaten

Allied Advocaten zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en vennootschapsrecht dat van toepassing is op statutair directeuren. Zij beschikken over alle kennis en kunde om als ontslagadvocaten statutair directeuren bij de meest uiteenlopende (ontslag)kwesties optimaal te begeleiden.

Allied Advocaten heeft naast haar vestiging in Baarn tevens de mogelijkheid u in Amsterdam te ontvangen.

Allied Advocaten werkt snel en praktisch, heeft een platte, efficiënte organisatiestructuur en spant zich tot het uiterste in om de belangen van u zo goed mogelijk te behartigen. Het maakt daarbij niet uit, waar u (in Nederland) gevestigd of woonachtig bent. Over het algemeen is namelijk één uitgebreid kennismaking- en intake gesprek bij ons op kantoor van ongeveer 1,5 uur met u voldoende om een goed beeld van de zaak te krijgen. De verdere behandeling en contacten in de zaak geschieden vervolgens per telefoon, e-mail en fax.

U kunt bij ons terecht voor:

  • (juridisch) advies;
  • een second opinion;
  • (onderhandelingen in) ontslagzaken;
  • procederen bij de rechter;
  • vastlegging en afronding van de afspraken over ontslag;
  • opstellen en checken van (vaststellings)overeenkomsten.

Advies

Voor advies kunt u zich in de eerste plaats oriënteren via onze website. Via deze website kunt u bovendien contact met ons opnemen. Wij bellen of mailen u dan binnen 24 uur terug.

Daarnaast kunnen wij u een beknopt gratis telefonisch advies geven als u ons kantoor belt. Uw vragen worden beantwoord door één van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur. Indien nader advies gewenst is, maken we graag met u een afspraak op ons kantoor en gaan we dieper op uw vragen in.

Second opinion

Allied Advocaten kan ook een zogenaamde second opinion voor u verzorgen. Dat kan van belang zijn als uw advocaat of rechtsbijstandverzekeraar u bijvoorbeeld geadviseerd heeft akkoord te gaan met een (laatste) voorstel van de andere partij. Als u niet zeker bent of u met dat voorstel moet instemmen, biedt een second opinion uitkomst. Allied Advocaten is er namelijk van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een “schadegeval”. De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo’n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee een beter onderhandelingsresultaat te bereiken.

Onderhandelen met de andere partij

Nadat wij van u de opdracht hebben gekregen de ontslagzaak voor te behandelen, nemen wij in vrijwel alle gevallen contact op met de andere partij of de ontslagadvocaat van de andere partij om te onderzoeken of de arbeidskwestie buiten de rechter om opgelost kan worden, omdat dit voor alle partijen over het algemeen het minst kostbaar is. Omdat het – zelfs voor de meest ervaren onderhandelaar – lastig is om voor zijn of haar eigen belangen op te komen en er vele juridische haken en ogen aan arbeidskwesties kleven, is het verstandig als de onderhandelingen in samenspraak met u, door Allied Advocaten worden gevoerd. De andere partij dient immers tactisch en strategisch met de juiste (juridische) argumenten te worden benaderd om voor u het optimale resultaat te bereiken in de onderhandelingen. Vanzelfsprekend bent en blijft u degene die uiteindelijk beslist of u met het bereikte onderhandelingsresultaat akkoord gaat.

Procederen bij de rechter

Leiden de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat, dan kan in overleg met u besloten worden de kwestie aan de rechter voor te leggen. Ook kan het zijn dat de andere partij al een procedure bij de rechter aanhangig heeft gemaakt. Allied Advocaten kan u in deze gevallen op zeer deskundige wijze terzijde staan in een procedure.

Vastlegging en afronding van de afspraken over ontslag
Indien u met behulp van onze ondersteuning en ons advies met de andere partij tot een vergelijk bent gekomen, dienen de gemaakte afspraken op correcte wijze te worden vastgelegd en dient er op te worden toegezien dat de afspraken ook correct en op tijd worden uitgevoerd. Allied Advocaten kan u ook in deze trajecten op deskundige wijze bijstaan.

Opstellen en checken van overeenkomsten

Het arbeidsrecht is met name een rechtsgebied dat erg snel verandert, wat met zich meebrengt dat arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden regelmatig gecheckt dienen te worden als het gaat om de geldigheid van het proeftijdbeding, de opzegtermijn, het non-concurrentiebeding, het wijzigingsbeding, etc. Doet u dat niet dan loopt u het risico voor verrassingen komen te staan op het moment dat het contract onderwerp van discussie is. Allied Advocaten kan voor u overeenkomsten opstellen (arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsreglementen, etc.) maar ook bestaande reglementen en/of arbeidsovereenkomsten op actuele wetswijzigingen voor een vast bedrag met een zogenaamde quickscan voor u controleren.

Voor statutair directeuren is het met name van belang dat zij – voordat zij instemmen met de positie van statutair directeur – zich laten adviseren over de gevolgen van de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de rechtspositie van de statutair directeur.

Contact

Wilt u meer informatie, neemt u dan vrijblijvend contact op met Allied Advocaten. Onze contactgegevens treft u aan onder de rubriek "contact".