shutterstock statutair directeur 1141x450

Veel gestelde vragen

Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

Als statutair directeur/ bestuurder kunt u inderdaad op een relatief eenvoudige wijze door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) worden ontslagen. De positie van de statutair directeur/ bestuurder is op dat gebied dus zwakker dan die van de gewone werknemer, waar de werkgever voor het ontslag van de werknemer een rechterlijke uitspraak of toestemming van het UWV nodig heeft.

Is mijn werkgever altijd verplicht een ontslagvergoeding te betalen als hij mij ontslaat?

Uw werkgever is verplicht u in ieder geval de transitievergoeding te betalen. Maar wellicht heeft u recht op een hogeren vergoeding. Informatie en de voorwaarden van de transitievergoeding vindt u in de rubriek "Ontslagvergoeding".

Is het echt nodig om een ontslagadvocaat in te huren?

De statutair directeuren/bestuurders die zich in een ontslagkwestie door een goede ontslagadvocaat laten bijstaan, worden door hun werkgever serieus genomen en kunnen over het algemeen rekenen op een hogere ontslagvergoeding dan zij die dat niet doen. Bovendien loopt de statutair directeur/bestuurder die zich laat bijstaan door een ontslagadvocaat minder risico dat hij geen WW-uitkering krijgt.

Is het inhuren van een ontslagadvocaat niet ontzettend duur?

Als u een goede ontslagadvocaat heeft dan zorgt hij ervoor dat uw werkgever uw juridische kosten betaalt of dat de ontslagvergoeding de juridische kosten ruimschoots dekt.

Krijg ik wel een WW-uitkering als ik ben ontslagen?

Ervan uitgaande dat u geen directeur groot aandeelhouder bent en als u lang genoeg gewerkt heeft (minimaal 26 weken van de laatste 36 weken) komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Een en ander is echter ook afhankelijk van de wijze waarop u zich in de ontslagprocedure met uw werkgever heeft opgesteld.