shutterstock statutair directeur 1141x450

Tien geboden bij ontslag

 1. Teken niets

  Werkgevers hanteren vaak een overvaltechniek door van de werknemer/statutair directeur/bestuurder te vragen direct of korte tijd na het ontslaggesprek voor akkoord te tekenen. Doe dat niet, ook al ziet het voorstel van uw werkgever/aandeelhouders vergadering (AvA) er in eerste instantie redelijk uit. Wellicht dat u genoegen neemt met een te lage ontslagvergoeding. Bovendien loopt u het risico uw rechten op een WW-uitkering te verspelen.

 2. Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag(voornemen)

  Vraag uw werkgever(AvA) het ontslag(voornemen) en een eventueel ontslagvoorstel schriftelijk aan u te bevestigen. U hebt dan iets concreets in handen, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over het voornemen van uw werkgever( AvA) en de hoogte van een eventueel door uw werkgever gedaan ontslagvoorstel. Bovendien kunt u het schriftelijke voorstel aan uw ontslagadvocaat tonen.

 3. Maak bezwaar tegen het ontslag

  Maak meteen schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden.

 4. Ga niet akkoord met het inleveren van bedrijfseigendommen

  Zolang het dienstverband niet is beëindigd heeft u in principe recht op het gebruik van de aan u ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak, de laptop, de telefoon, etc. Door deze zaken al in te leveren, zou achteraf wel eens ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat u met het gegeven ontslag heeft ingestemd.

 5. Verzamel zoveel mogelijk informatie

  Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure, zoals (omzet)gegevens, documenten waaruit blijkt hoe u gefunctioneerd heeft, relevante e-mails. Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te krijgen. Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten.

 6. Wees discreet met informatie

  Denk goed na welke informatie u uw werkgever geeft, bijvoorbeeld over uw vorderingen naar het zoeken van ander werk. Deze informatie kan in de ontslagprocedure namelijk wel eens tegen u gebruikt worden. Ook met het in vertrouwen nemen van uw collega's moet u voorzichtig zijn. Deze kunnen immers ook (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

 7. Voer verweer

  De werkgever zal uw ontslag ofwel via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of via de rechtbank proberen te realiseren. In beide gevallen krijgt u de gelegenheid te reageren op de aangevoerde ontslagredenen. Bestrijd deze redenen. Doet u dat niet, dan loopt u een groot risico dat uw WW-uitkering wordt geweigerd.

 8. Accepteer (nog) geen outplacement

  Werkgevers hebben er belang bij dat de werknemer al begint met een outplacementtraject, nog voordat de rechter een oordeel over het (voorgenomen) ontslag heeft gegeven of nog voordat tussen u en uw werkgever afspraken over het ontslag zijn gemaakt. Stem daar niet mee in omdat u daarmee dan aangeeft dat u instemt met het ontslag en u uw verdere onderhandelingspositie op die wijze uitholt.

 9. Ga niet in zee met een ontslagadvocaat of ander soort adviseur van uw werkgever

  Sommige werkgevers proberen de werknemer, die voorgedragen is voor ontslag, te laten begeleiden door een ontslagadvocaat, die ingehuurd en betaald wordt door de werkgever. U begrijpt dat deze ontslagadvocaat uw belangen niet optimaal kan behartigen, zonder zijn broodheer – namelijk uw werkgever – tegen het hoofd te stoten.

 10. Bel of mail Allied Advocaten

  Laat u begeleiden door een ervaren en gespecialiseerde ontslagadvocaat, die uw belangen met kracht verdedigt en afdwingt. Allied Advocaten heeft alle kennis en ervaring in huis om u op deskundige en professionele wijze bij te staan als uw werkgever u met ontslag confronteert.