shutterstock statutair directeur 1141x450

De rechtspositie van de statutair directeur

Benoeming van de statutair directeur

De bestuurders die benoemd zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen (RvC) worden ook wel statutair directeur genoemd. Anders dan de naam wellicht doet geloven zijn statutair directeuren in de meeste gevallen ook werknemer in de onderneming waarin zij werken. Statutair directeuren lopen overigens meer risico om ontslagen te worden dan een gewone werknemer, omdat op hun positie andere wettelijke ontslagregels van toepassing zijn.

Voor het ontslag van een bestuurder van een nv of bv is geen ontslagvergunning van het UWV nodig
Voor het ontslag van een statutair directeur/bestuurder is geen vergunning van het UWV vereist. De statutair directeur/bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door degene die ook bevoegd was om hem/haar te benoemen, namelijk de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of (bij grotere ondernemingen) de Raad van Commissarissen (RvC). Ook kan de rechtbank op verzoek van de onderneming de arbeidsovereenkomst met de statutair directeur beëindigen.

Arbeidsrecht ook van toepassing

Omdat de bestuurder naast zijn bestuurdersschap ook een arbeidsovereenkomst heeft met de bv/nv. zijn op hem wel de overige bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing. Zo geldt voor de statutair directeur de ontslagbescherming bij ziekte, zwangerschap, etc. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen kan de bestuurder/statutair directeur ingeval van een opzegverbod uitsluitend ontslaan uit zijn positie van bestuurder. De arbeidsovereenkomst blijft dan echter onverminderd bestaan en de statutair directeur behoudt dan ook zijn recht op doorbetaling van zijn salaris tot het moment dat het ontslagverbod niet meer bestaat en de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorwaarden waaraan een ontslag van een bestuurder/statutair directeur dient te voldoen

Daarnaast zijn er ook andere zaken waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen rekening mee moet houden als zij een bestuurder/statutair directeur wenst te ontslaan, zoals de mogelijkheid voor de bestuurder/statutair directeur om over het voorgenomen ontslag gehoord te worden, zich van juridische bijstand te laten voorzien, en bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/vergadering van de Raad van Commissarissen aanwezig te zijn.

Wat moet u doen als u als bestuurder/statutair directeur wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslagbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in;
  • vraag eventueel uitstel voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/vergadering of van de Raad van Commissarissen;
  • kom naar de vergadering en bestrijd de conclusie dat er redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (ziekte, zwangerschap, etc.);
  • bestrijd de conclusie dat de juiste ontslagprocedure is gevolgd;
  • vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden;
  • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten, etc.).