shutterstock statutair directeur 1141x450

Juridische afronding

De juridische afronding van het dienstverband

Tot het moment dat een einde is gekomen aan het dienstverband blijven alle tussen u en uw werkgever afgesproken arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, auto van de zaak etc. doorlopen.

Einddatum dienstverband

Het einde van het dienstverband kan in onderling overleg tussen u en uw werkgever tot stand zijn gekomen, maar kan ook het gevolg zijn van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of de rechtbank.

Wanneer de AvA een ontslagbesluit heeft genomen, zal in het ontslagbesluit ook zijn opgenomen wanneer het dienstverband zal eindigen.

Bij een beslissing van de rechtbank staat in de uitspraak expliciet wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen.

Doorwerken

In principe dient u tot de einddatum van uw dienstverband door te werken. In meeste gevallen echter ontheft de werkgever de statutair directeur van de verplichting zijn werkzaamheden nog te verrichten.

Salaris

Uw werkgever dient uw salaris door te betalen tot de datum van beëindiging van het dienstverband, ook als u vrijgesteld bent van het verrichten van uw werkzaamheden.

Niet-genoten vakantiedagen, overuren, onkosten
Bij beëindiging van het dienstverband is uw werkgever verplicht om niet-opgenomen vakantiedagen en in opdracht van uw werkgever gemaakte overuren en door u in het kader van uw werkzaamheden gemaakte onkosten, aan u uit te betalen.

Getuigschrift

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u bij beëindiging van het dienstverband een getuigschrift te geven. In dit getuigschrift staat o.a. hoe lang u bij uw werkgever gewerkt heeft en in welke functie dat is geweest.