shutterstock statutair directeur 1141x450

Financiële afronding

De ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding dient door de werkgever over het algemeen binnen 30 dagen na het einde van het dienstverband aan de werknemer te worden uitbetaald. Sinds 1 januari 2014 moet er over een ontslagvergoeding door de werkgever altijd direct belasting (loonheffing) ingehouden worden. Er zijn twee mogelijkheden waarop nog enig fiscaal voordeel kan worden verkregen voor de werknemer: via de middelingsregeling of bij aantoonbaar pensioentekort.

Middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld om te voorkomen dat een statutair directeur met een sterk wisselend inkomen meer belasting betaalt dan iemand met een gelijkmatig inkomen. Door de uitkering van een ontslagvergoeding kan er sprake zijn van een hoog inkomen, waardoor er meer belasting moet worden betaald, dan wanneer deze vergoeding wordt uitgesmeerd over meerdere jaren.

De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aaneengesloten jaren (inclusief het jaar waarin de ontslagvergoeding uitbetaald is) op te tellen. Vervolgens dit inkomen door drie te delen en per jaar te berekenen hoeveel belasting moet worden betaald. Als dan blijkt dat de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de oude belastingaanslagen, heeft u recht op een belastingteruggaaf.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze middelingsregeling kunt u hier terugvinden.

Pensioentekort

Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, kan hij (een deel van) de netto ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. Deze inleg is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Pas bij de periodieke uitkering van de lijfrente, is er belasting verschuldigd.

Door gebruik te maken van dit pensioentekort kan in elk geval belastinguitstel worden gerealiseerd, maar mogelijk kan er ook een belastingvoordeel worden verkregen. De tarieven inkomstenbelasting zijn voor een AOW-gerechtigde namelijk aanzienlijk lager.

Of u een beroep kan doen op een pensioentekort hangt af van de zogenaamde jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken. Dit kan berekend worden via de rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst.