shutterstock statutair directeur 1141x450

Afronding dienstverband

Als tussen de werkgever en de statutair directeur afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het dienstverband zal eindigen of als de rechter heeft aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden het dienstverband tussen de werkgever en de statutair directeur zal gaan eindigen, dan dient de werkgever zich aan die verplichtingen te houden. Daarbij dient de werkgever rekening te houden met de zogenaamde juridische formaliteiten die bij de afronding van het dienstverband van belang zijn (uitbetaling vakantiegeld en/of vakantiedagen, opstellen getuigschrift, etc.) en dient de werkgever rekening te houden met de met de statutair directeur gemaakte of door de rechter opgelegde financiële verplichtingen (uitbetaling van de ontslagvergoeding). Klik hieronder op één van de onderwerpen om informatie te krijgen over: