shutterstock onderwijs 1141x450

Tien geboden bij ontslag

 1. Teken niets

  Werkgevers hanteren vaak een overvaltechniek door van de werknemer te vragen direct of korte tijd na het ontslaggesprek voor akkoord te tekenen. Doe dat niet ook al ziet het voorstel van uw werkgever er in eerste instantie redelijk uit. De kans is groot dat u genoegen neemt met een ongunstige regeling en bovendien loopt u het risico uw rechten op een WW- uitkering of wachtgeld te verspelen.

 2. Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslagbesluit(voornemen)

  Vraag uw werkgever het voornemen van een ontslagbesluit en/of een ontslagvoorstel schriftelijk aan u te bevestigen. U hebt dan iets concreets in handen, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over het voornemen van uw werkgever en de inhoud van een eventueel door uw werkgever gedaan ontslagvoorstel. Bovendien kunt u het schriftelijke voorstel aan uw ontslagadvocaat tonen.

 3. Ga niet akkoord met schorsing of non-actiefstelling

  Als het voornemen bestaat de werknemer te ontslaan, wil de werkgever vaak niet meer dat de werknemer zijn/haar werkzaamheden nog verricht en stelt dan voor dat de werknemer zijn of haar vakantiedagen opneemt en/of akkoord gaat met betaald verlof. Ook komt het voor dat de werkgever een besluit tot schorsing van de werknemer neemt. Maak daartegen schriftelijk bezwaar en houd u beschikbaar voor uw werk.

 4. Maak bezwaar tegen het voorgenomen en definitieve ontslagbesluit

  De werkgever zal het voornemen tot het nemen van een ontslagbesluit van te voren (schriftelijk) aan u meedelen, waarna het besluit in de meeste gevallen definitief genomen wordt. U krijgt de gelegenheid om te reageren op de door uw werkgever aangevoerde ontslagredenen. Bestrijd deze redenen schriftelijk. Wanneer het ontslagbesluit is genomen heeft korte tijd om schriftelijk bezwaar te maken bij uw werkgever of in beroep te gaan bij de Commissie.

 5. Ga niet akkoord met het inleveren van bedrijfseigendommen

  Zolang het ontslagbesluit nog niet is genomen, heeft u in principe recht op het gebruik van de aan u ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak, de laptop, de telefoon etc. Door deze zaken al in te leveren zodra het voornemen bekend is gemaakt, zou achteraf wel eens ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat u met het ontslag (voornemen) heeft ingestemd.

 6. Verzamel zoveel mogelijk informatie

  Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure, zoals documenten waaruit blijkt hoe u gefunctioneerd heeft, relevante e-mails van uzelf, van uw werkgever, van collega's of van derden. Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te krijgen. Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten.

 7. Wees discreet met informatie

  Denk goed na welke informatie u uw werkgever geeft, bijvoorbeeld over uw vorderingen naar het zoeken van ander werk. Deze informatie kan in de ontslagprocedure namelijk wel eens tegen u gebruikt worden. Ook met het in vertrouwen nemen van uw collega's moet u voorzichtig zijn. Deze kunnen immers ook (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

 8. Accepteer (nog) geen outplacement

  Werkgevers hebben er belang bij dat de werknemer al begint met een outplacement traject, nog voordat het ontslagbesluit is genomen of nog voordat tussen u en uw werkgever afspraken over het ontslag zijn gemaakt. Stem daar niet mee in omdat u daarmee aangeeft dat u instemt met het ontslag en u uw verdere onderhandelingspositie op die wijze uitholt.

 9. Ga niet in zee met een ontslagadvocaat of ander soort adviseur van uw werkgever

  Sommige werkgevers proberen de werknemer, die voorgedragen is voor ontslag, te laten begeleiden door een ontslagadvocaat, die ingehuurd en betaald wordt door uw werkgever. U begrijpt dat deze ontslagadvocaat uw belangen niet optimaal kan behartigen, zonder zijn broodheer -namelijk uw werkgever- tegen het hoofd te stoten.

 10. Bel of mail Allied Advocaten

  Laat u begeleiden door een ervaren en gespecialiseerde ontslagadvocaat, die uw belangen met kracht verdedigt en afdwingt. Allied Advocaten heeft alle kennis en ervaring in huis om u op deskundige en professionele wijze bij te staan als uw werkgever u met ontslag confronteert.