shutterstock onderwijs 1141x450

Overige ontslagredenen

Een arbeidsovereenkomst kan ook om andere redenen eindigen, bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project afloopt of als er sprake is van een arbeidsovereenkomst ter vervanging van iemand die ziek of zwanger is.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijke aanstelling

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijke aanstelling eindigt in principe vanzelf (van rechtswege) als de afgesproken duur is verstreken. Bij voortgezette dienstverbanden of bij dienstverbanden met uitzicht op vast zijn er echter bijzondere regels van toepassing in de betreffende CAO. De CAO PO gaat in beginsel uit van een dienstverband voor onbepaalde duur tenzij sprake is van met name genoemde uitzonderingen zoals tijdelijke vervanging voor maximaal 12 maanden, contractactiveiten of projectwerkzaamheden.

Wanneer een arbeidsovereenkomst of een tijdelijke aanstelling drie maal is verlengd, of de periode van 3 jaar overschrijdt ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor onbepaalde tijd (vast contract). Van deze hoofdregel kan via de CAO worden afgeweken. De CAO VO bevat de uitzondering voor onbevoegde docenten. Het is van belang dat steeds goed wordt bezien wat de precieze aard is van het dienstverband en vervolgens op welke wijze deze kan worden beëindigd.

Wat moet u doen als u als onderwijsmedewerker wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag uit een tijdelijke aanstelling?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • teken niet voor akkoord;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
  • houd u beschikbaar voor uw werk;
  • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de werkgever op uw functioneren;
  • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof tot de datum van ontslag;
  • weiger voor de datum van het ontslag bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren;
  • onderzoek of wellicht sprake is van een vaste aanstelling, bijvoorbeeld omdat de tijdelijke aanstelling al een aantal malen is verlengd;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op de (niet) tijdelijkheid van uw functie, uw functioneren (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van u en/of de werkgever, collega's of klanten). Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten;
  • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
  • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten