shutterstock onderwijs 1141x450

ontslag op eigen verzoek

Het dienstverband kan worden beëindigd door indiening van een ontslagverzoek c.q. opzegging door u als werknemer.

Het is belangrijk dat de werkgever schriftelijk kenbaar maakt dat akkoord gegaan wordt met de ontslagdatum en de voorgeschreven akte van ontslag uitreikt. Soms wordt dit laatste vergeten met als gevolg dat tussen betrokkenen discussies kunnen ontstaan over de datum van de beëindiging van het dienstverband.

Complicerende factor kan overigens zijn dat u zich als werknemer na het ontslagverzoek bedenkt en het ontslagverzoek herroept (bijv. wegens gewijzigde omstandigheden of vanwege een wilsgebrek) voor de datum waartegen werd opgezegd en er nog geen bevestiging of reactie van de werkgever was gevolgd op het ontslagverzoek respectievelijk de opzegging. De vraag is dan of het ontslag nog kan worden doorgezet.

Wat moet u doen als u als onderwijsmedewerker wordt geconfronteerd met een ontslag op (eigen)verzoek en u bent het daar niet mee eens?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • teken niets;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voorgenomen) ontslag;
  • protesteer schriftelijk tegen het (voornemen van een) ontslagbesluit;
  • houd u beschikbaar voor uw werk;
  • ga niet akkoord met schorsing en/of non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, lease-auto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren tot de ontslagdatum;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven over uw dienstverband (positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van uw werkgever, collega’s of klanten);
  • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
  • bel of e-mail Allied Advocaten.

Overigens worden veel van deze zaken buiten de rechter om tussen partijen in der minne geregeld, vaak met behulp van een ontslagadvocaat, Dit leest u verder in ontslag “met wederzijds goedvinden”.