shutterstock onderwijs 1141x450

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het merendeel van de ontslagkwesties tussen onderwijsinstellingen en werknemers komt tot een oplossing na een minnelijke regeling, dat wil zeggen dat partijen het met elkaar eens worden over de voorwaarden, waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Bij dergelijke regelingen is het voor u als onderwijsmedewerker r noodzaak om u door een ontslagadvocaat te laten begeleiden om ervoor te zorgen dat het ontslag met wederzijds goedvinden op zo'n wijze wordt afgerond, dat u er zeker van kunt zijn dat aan u een passende vergoeding wordt aangeboden en/of dat uw rechten op een WW-uitkering en/of op wachtgeld niet verloren gaan. De gemaakte afspraken dienen in een beëindigingsovereenkomst te worden vastgelegd.

De zaken die bij een ontslag met wederzijds goedvinden aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

 • de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling;
 • de ontslaggrond;
 • de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding;
 • opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • goede mondelinge en/of schriftelijke referenties;
 • voortzetting of vrijstelling van de werkzaamheden tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling;
 • eventuele overname van zaken, zoals de leaseauto, mobiele telefoon, telefoonnummer, laptop etc.;
 • geheimhouding over de inhoud van de regeling;
 • betaling door de werkgever van de rechtsbijstandkosten die u heeft gemaakt;
 • een compensatie van de door u geleden pensioenschade;
 • de interne en/of externe communicatie over het ontslag;
 • de inhoud van een getuigschrift;
 • finale kwijting over en weer.