shutterstock onderwijs 1141x450

Ontslagprocedures

Afhankelijk van de aard (denominatie) van de school is de rechtsbescherming van het daarin werkzame personeel geregeld.

Tot het openbaar onderwijs behoren scholen die onder het bevoegd gezag staan van een openbare stichting, een openbare rechtspersoon, een Openbaar Lichaam, het College van B&W of een bestuurscommissie.

Bij het (algemeen) bijzonder onderwijs is de werkgever een privaatrechtelijke stichting of vereniging.

Een aparte bestuursvorm is een zogenaamd samenwerkingsbestuur. Dit is een schoolbestuur dat zowel openbare als bijzondere scholen in stand houdt.
De wet regelt dat het personeel in dienst van een samenwerkingsbestuur is benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Afhankelijk van de vraag of sprake is van openbaar onderwijs of bijzonder onderwijs, zijn de navolgende procedures van belang

  • Ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of toetsing achteraf van het ontslag bij de Commissie van Beroep (algemeen bijzonder en bijzonder onderwijs)
  • Bezwaar bij het bevoegd gezag en nadien toetsing van het ontslag door de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (openbaar onderwijs)

Het verloop van beide procedures en de verschillen tussen de procedures worden op deze site uitgelegd. Klik links op het onderdeel “ontslagprocedure bij de kantonrechter of de commissie van beroep” of “bezwaar en beroepsprocedures” om over deze onderwerpen meer informatie te krijgen.