shutterstock onderwijs 1141x450

Onderwijsrecht

Voor onderwijspersoneel

Welkom bij Allied Advocaten voor onderwijspersoneel, dé belangrijkste Nederlandse online adviseur voor personen die werkzaam zijn in het openbaar en bijzonder onderwijs en die vragen hebben op het gebied van ontslag en rechtspositionele aangelegenheden. Via deze site, welke een initiatief is van Allied Advocaten, hebben inmiddels honderden medewerkers (en hun partners) van onderwijsinstellingen belangrijke informatie over hun rechtspositionele situatie kunnen vinden.

Meteen contact

Heeft u meteen behoefte aan advies? klik dan door naar contact.
U kunt dan telefonisch of per e-mail meteen contact zoeken met een van de gespecialiseerde advocaten van Allied Onderwijs Advocaten.

Inhoud van de site

De opzet van deze site is eenvoudig. Ze bevat veel informatie en tips voor de personen werkzaam bij een onderwijsinstelling die met een ontslagsituatie te maken heeft.

Over ieder soort ontslag krijgt u informatie en tips hoe u het beste kunt handelen. Voorts krijgt u informatie over de te volgen procedure, de afwikkeling van het ontslag, en informatie over uw aanspraken op WW en wachtgeld.

In de site wordt bovendien antwoord gegeven op vragen zoals: In wat voor een ontslagsituatie bevind ik mij? Wat moet ik doen en wat niet? Kan de onderwijsinstelling mij zomaar ontslaan? Krijg ik wel een WW-uitkering en heb ik recht op wachtgeld? Op welke ontslagvergoeding kan ik aanspraak maken?

Allied Advocaten kan u verder ook adviseren over de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en uw arbeidsovereenkomsten respectievelijk aanstellingsakten checken. Daarover vindt u meer informatie in het hoofdstuk ”Wat kan Allied Advocaten voor u doen”.