shutterstock onderwijs 1141x450

Juridische afronding

De juridische afronding van het dienstverband

Tot het moment dat een einde is gekomen aan het dienstverband blijven alle met u afgesproken arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantietoeslag, opbouw vakantiedagen etc. doorlopen.

Einddatum dienstverband

Het einde van het dienstverband kan in onderling overleg met u tot stand zijn gekomen, maar kan ook het gevolg zijn van een beslissing van de Kantonrechter

Bij een beslissing van de Kantonrechter staat in de uitspraak van de kantonrechter expliciet wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen.

Doorwerken

In principe dient u als werknemer tot de einddatum van het dienstverband door te werken. In sommige gevallen ontheft de onderwijsinstelling de werknemer van de verplichting zijn werkzaamheden nog te verrichten.

Salaris

De onderwijsinstelling dient salaris door te betalen tot de datum van beëindiging van het dienstverband, ook als u vrijgesteld bent van het verrichten van de werkzaamheden.

Niet-genoten vakantiedagen, overuren, onkosten

Bij beëindiging van het dienstverband is de onderwijsinstelling verplicht om niet opgenomen vakantiedagen en in opdracht gemaakte overuren en door de werknemer in het kader van de werkzaamheden gemaakte onkosten, aan u uit te betalen.

Getuigschrift

De werkgever is wettelijk verplicht om op uw verzoek aan u bij beëindiging van het dienstverband een getuigschrift te geven. In dit getuigschrift staat o.a. hoe lang u bij de werkgever gewerkt heeft en in welke functie dat is geweest.