shutterstock onderwijs 1141x450

Financiële afronding onderwijs

De financiële afronding van het dienstverband

De ontslagvergoeding

De tussen u en uw werkgever overeengekomen of eventueel door de rechter vastgestelde ontslagvergoeding, dient door de werkgever over het algemeen binnen 30 dagen na het einde van het dienstverband aan u te worden uitbetaald. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de ontslagvergoeding aan u kan worden uitgekeerd.

Netto afrekening

U kunt ervoor kiezen om het zogenaamde netto equivalent van de bruto ontslagvergoeding uitbetaald te krijgen. Hierbij is de onderwijsinstelling verplicht de loonbelasting in te houden. Deze inhouding kan oplopen tot 52% van de totale ontslagvergoeding.

De stamrechtverzekering

In sommige gevallen kan het voor u gunstiger zijn om niet direct de gehele ontslagvergoeding uit te laten keren, maar om gebruik te maken van de zogenaamde stamrechtvrijstelling. Op grond van de stamrechtvrijstelling kunt u (een gedeelte van) de ontslagvergoeding direct en onbelast laten doorstorten naar een stamrecht BV, een professionele levensverzekeringsmaatschappij of op een geblokkeerde rekening bij de bank. De werkgever hoeft over dit gedeelte van de ontslagvergoeding dan geen loonheffing in te houden.

De stamrecht BV

De (bruto) ontslagvergoeding die in de stamrecht BV is gestort kan bijvoorbeeld gebruikt worden als startkapitaal, als u zou besluiten als zelfstandig ondernemer verder te gaan.

De verzekeringsmaatschappij

Als u de ontslagvergoeding toevertrouwt aan een verzekeringsmaatschappij, zal deze voor u de bruto ontslagvergoeding beheren, waarbij u kunt kiezen voor een gegarandeerd rendement of een rendement op basis van beleggingen. Het kapitaal groeit vervolgens zonder dat u daar belasting over betaalt. Pas op het moment dat u over uw geld wenst te beschikken, zal de verzekeringsmaatschappij het opgespaarde kapitaal periodiek aan u uitkeren. Deze periodieke uitkeringen zijn dan fiscaal belast, maar de belastingheffing vindt pas plaats op het moment van uitkering en kan bovendien aanzienlijk lager zijn dan het tarief dat verschuldigd zou zijn als u direct tot uitbetaling van de ontslagvergoeding had besloten, omdat u bijvoorbeeld inmiddels 65 jaar bent geworden of omdat u in een andere belastingschaal valt.

De geblokkeerde rekening bij de bank

U kunt er ook voor kiezen de bruto ontslagvergoeding op een speciaal daarvoor bij de bank geopende geblokkeerde rekening te storten. U kunt deze gelden in principe voor een langere periode niet opnemen. Pas bij uitkering van de op de geblokkeerde rekening staande gelden, betaalt u belasting. Het belastingtarief kan op het moment van uitkering aanzienlijk lager zijn dan het tarief dat verschuldigd zou zijn als u direct tot uitbetaling van de ontslagvergoeding had besloten, omdat u bijvoorbeeld inmiddels 65 jaar bent geworden of omdat u in een andere belastingschaal valt.

Als u meer informatie over de bestaande mogelijkheden wenst, kunt u via de website www.bvoprichten.nl daarover meer informatie inwinnen of telefonisch contact opnemen met Allied Advocaten.