shutterstock onderwijs 1141x450

Afronding dienstverband

Als tussen u en uw werkgever afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het dienstverband zal eindigen of als de Kantonrechter heeft aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden het dienstverband tussen u en uw werkgever zal gaan eindigen, dan dient de onderwijsinstelling als werkgever zich aan die verplichtingen te houden. Daarbij dient de onderwijsinstelling rekening te houden met de zogenaamde juridische formaliteiten die bij de afronding van het dienstverband van belang zijn (getuigschrift etc.) en dient rekening te worden gehouden met de met werknemer gemaakte of door de Kantonrechter opgelegde financiële verplichtingen (uitbetaling van de ontslagvergoeding). Klik links op een van de onderwerpen om informatie te krijgen over:

  • Juridische afronding
  • Financiële afronding