shutterstock onderwijs 1141x450

Ontslag op eigen verzoek

Het dienstverband kan worden beëindigd door indiening van een ontslagverzoek c.q. opzegging door de werknemer.

Van belang is of de voor de werknemer toepasselijke opzegtermijn in acht wordt genomen.

Ook is het belangrijk dat de werkgever schriftelijk kenbaar maakt dat hij akkoord gaat met de ontslagdatum en de voorgeschreven akte van ontslag uitreikt. Soms wordt dit laatste vergeten met als gevolg dat tussen betrokkenen discussies kunnen ontstaan over de datum van de beëindiging van het dienstverband.

Complicerende factor kan verder zijn dat een werknemer zijn ontslagverzoek herroept (bijv. wegens gewijzigde omstandigheden of vanwege een wilsgebrek) voor de datum waartegen werd opgezegd en er nog geen bevestiging of reactie van de werkgever was gevolgd op het ontslagverzoek respectievelijk de opzegging. De vraag is dan of het ontslag nog kan worden doorgezet.