shutterstock onderwijs 1141x450

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het merendeel van de ontslagkwesties tussen onderwijsinstellingen en werknemers komt tot een oplossing na een minnelijke regeling, dat wil zeggen dat partijen het met elkaar eens worden over de voorwaarden, waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Bij dergelijke regelingen is het voor u als werkgever noodzaak om u door een ontslagadvocaat te laten begeleiden om ervoor te zorgen dat het ontslag met wederzijds goedvinden op zo'n wijze wordt afgerond, dat u er zeker van kunt zijn dat de werknemer niets meer van u kan vorderen.

De zaken die bij een ontslag met wederzijds goedvinden aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • wel of geen ontslagvergoeding;
  • de gelding van een non-concurrentiebeding;
  • opname of uitbetaling van vakantiedagen;
  • voortzetting of vrijstelling van de werkzaamheden tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • overname door de werknemer van zaken, zoals de laptop etc.;
  • betaling door de werkgever van de rechtsbijstandkosten die uw werknemer heeft gemaakt;
  • de wijze waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen;
  • de interne en/of externe communicatie over het ontslag;
  • de inhoud van een getuigschrift.