shutterstock onderwijs 1141x450

Juridische bijstand en de kosten ervan

Inschakelen deskundige

Het inschakelen van een in het onderwijsrecht en arbeids- en ontslagrecht gespecialiseerde advocaat is zeker noodzakelijk en verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Sterker nog, diegene die met onvoldoende kennis, ervaring en juridische ondersteuning in een ontslagkwestie optreedt, is sterk in het nadeel vergeleken met diegene die wel gebruik maakt van juridische begeleiding. Het is dan ook de stellige overtuiging van Allied Advocaten dat u feitelijk altijd juridische begeleiding moet inroepen als u(w) (organisatie) met ontslag te maken krijgt of als een situatie is ontstaan die in de toekomst mogelijk tot een ontslagkwestie zou kunnen leiden.

Beperken van de ontslagvergoeding

Voor onderwijsinstellingen geldt dat als zij zich in een ontslagkwestie niet laten bijstaan door een in het arbeids- en ontslagrecht gespecialiseerde advocaat, de financiële gevolgen van het ontslag voor u als werkgever over het algemeen nadeliger zijn dan als u wel een specialistische ontslagadvocaat ingeschakeld zou hebben.

Wat zijn de kosten

De kosten voor juridische bijstand zijn niet goedkoop en vaak onoverzichtelijk. Daarom is het bij Allied Advocaten gebruik dat, voordat wij voor u optreden, voor u duidelijk is hoe hoog de kosten zullen zijn en op welke wijze deze kosten eventueel (bij de andere partij) teruggevorderd kunnen worden of in ieder geval zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. In arbeidszaken worden ongeveer 99% van de zaken uiteindelijk tussen de werknemer en werkgever geschikt. Als een van de advocaten van Allied Advocaten in een arbeidszaak voor u optreedt, worden de rechtsbijstandkosten in de onderhandelingen meegenomen en in vrijwel alle gevallen ook betaald door de werkgever. Worden de rechtsbijstandkosten niet vergoed door de werkgever, dan is vaak de door de werkgever te betalen beëindigingvergoeding toereikend om de rechtsbijstandkosten van de advocaat te betalen. Wij zijn graag bereid u daarover meer informatie te verstrekken in een persoonlijk.

Second opinion

Allied Advocaten is er overigens van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een "schadegeval". De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo'n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee een beter onderhandelingsresultaat te bereiken.