shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Veel gestelde vragen

Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

Een werkgever kan eenzijdig een ontslagbesluit nemen, wat met zich meebrengt dat u zonder een voorafgaande procedure ontslagen kan worden. Wel moet in de meeste gevallen de werkgever, voordat het ontslagbesluit genomen wordt, het voornemen aan de ambtenaar kenbaar maken en is de werkgever gebonden aan een aantal in de wet en in de verschillende rechtspositionele regelingen genoemde redenen om u als ambtenaar te kunnen ontslaan.

Is mijn werkgever altijd verplicht een ontslagvergoeding te betalen als hij mij ontslaat?

Bij ambtenaren is er meestal een keuze tussen of een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering of een ontslagvergoeding ineens. Werkgevers proberen natuurlijk zo goedkoop mogelijk van een ambtenaar af te komen. Het is daarom in het belang van de ambtenaar, dat hij/zij zich goed laat informeren over zijn rechten en over de hoogte van de WW- en bovenwettelijke uitkering en over de mogelijkheden van een ontslagvergoeding ineens.

Is het echt nodig om een ontslagadvocaat in te huren?

De ambtenaren, die zich in een ontslagkwestie door een goede ontslagadvocaat laten bijstaan, worden door hun werkgever serieus genomen en kunnen over het algemeen rekenen op een betere regeling en/of een hogere ontslagvergoeding dan zij die dat niet doen. Bovendien loopt de ambtenaar die zich laat bijstaan door een ontslagadvocaat minder risico dat hij WW- en bovenwettelijke uitkering misloopt.

Is het inhuren van een ontslagadvocaat niet ontzettend duur?

Als u een goede ontslagadvocaat inschakelt, dan kan hij trachten uw werkgever te bewegen uw juridische kosten te betalen of ervoor zorgen dat de ontslagvergoeding de juridische kosten zoveel mogelijk dekt.

Krijg ik wel een WW- en bovenwettelijke uitkering als ik ben ontslagen?

Als u lang genoeg gewerkt heeft (minimaal 26 weken van de laatste 36 weken) komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Een en ander is echter ook afhankelijk van de wijze waarop u zich voor en tijdens de ontslagprocedure heeft opgesteld.