DE RECHTSPOSITIE VAN DE STATUTAIR DIRECTEUR

Wat is de rechtspositie van de statutair directeur?

De bestuurders die benoemd zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen (RvC) worden ook wel statutair directeur genoemd. Anders dan de naam wellicht doet geloven zijn statutair directeuren in de meeste gevallen ook werknemer in de onderneming waarin zij werken. Statutair directeuren lopen overigens meer risico om ontslagen te worden dan een gewone werknemer, omdat op hun positie andere wettelijke ontslagregels van toepassing zijn.

Een statutair directeur van een nv of bv is kan ontslagen worden zonder dat de rechter of het UWV daar toestemming voor hoeven te geven. De statutair directeur/bestuurder kan namelijk te allen tijde worden ontslagen door degene die ook bevoegd was om hem/haar te benoemen, namelijk de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of (bij grotere ondernemingen) de Raad van Commissarissen (RvC).

Arbeidsrecht ook van toepassing

Omdat de bestuurder naast zijn bestuurdersschap ook een arbeidsovereenkomst heeft met de bv of nv zijn op hem wel de overige bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing. Zo geldt voor de statutair directeur de ontslagbescherming bij ziekte, zwangerschap, etc. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen kan de bestuurder/statutair directeur ingeval van een opzegverbod (bijvoorbeeld bij ziekte) uitsluitend ontslaan uit zijn positie van bestuurder. De arbeidsovereenkomst blijft dan onverminderd bestaan en de statutair directeur behoudt dan ook recht op doorbetaling van zijn salaris tot het moment dat het ontslagverbod (bijvoorbeeld ziekte) niet meer bestaat en de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorwaarden waaraan een ontslag van een bestuurder/statutair directeur dient te voldoen

Daarnaast zijn er ook andere zaken waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen rekening mee moet houden als zij een bestuurder/statutair directeur wenst te ontslaan, zoals de mogelijkheid voor de bestuurder/statutair directeur om over het voorgenomen ontslag (vooraf) gehoord te worden, zich van juridische bijstand te laten voorzien, en bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/vergadering van de Raad van Commissarissen aanwezig te zijn.

Wat moet u doen als u als bestuurder/statutair directeur wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslagbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Raad van Commissarissen?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in die kan nagaan of u werkelijk statutair directeur bent of uitsluitend werknemer in de zin van artikel 7: 610 BW e.v.;
 • vraag eventueel uitstel voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders/vergadering of van de Raad van Commissarissen, zodat u zich voldoende kunt voorbereiden en ook uw advocaat in de gelegenheid is u te vergezellen op de vergadering;
 • kom naar de vergadering en bestrijd de conclusie dat er redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (ziekte, zwangerschap, etc.);
 • kom naar de vergadering en bestrijd het belang van de vennootschap om de arbeidsverhouding met u als statutair directeur te beëindigen;
 • bestrijd de conclusie dat de juiste ontslagprocedure is gevolgd;
 • vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
 • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden;
 • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren, althans als uw werkgever daarin volhardt, lever de zaken dan in onder protest (laat dat dan via de mail weten aan uw werkgever);
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten, stukken waaruit goed functioneren blijkt, etc.).

Waar op te letten bij de benoeming van een bestuurder/statutair directeur van een BV of NV?

 • Schakel juridisch advies in van Allied Advocaten;
 • Zorg dat de afspraken in een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden vastgelegd;
 • Zorg ervoor dat in de AVA vergadering de statutair directeur wordt benoemd en leg dat vast in een aandeelhoudersbesluit;
 • Zorg dat de statutair directeur bij de Kamer van koophandel wordt ingeschreven.

Contact
Wilt u meer informatie over de rechtspositie van de statutair directeur? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Wakim op 06 205 88 966. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 035 548 9000 of een mail sturen. Tijdens een eerste telefonisch contact geeft de heer mr Mathieu Wakim u graag een beknopt en vrijblijvend telefonisch advies.

Direct contact opnemen