shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag met wederzijdse toestemming

Veel van de ontslagkwesties tussen werkgevers en ambtenaren komt tot een oplossing na een minnelijke regeling, dat wil zeggen dat partijen het met elkaar eens worden over de voorwaarden, waaronder de aanstelling zal worden beëindigd. Bij dergelijke regelingen is het voor u als ambtenaar noodzaak om u door een ervaren ontslagadvocaat te laten begeleiden om ervoor te zorgen dat het ontslag met wederzijds goedvinden op zo'n wijze wordt afgerond, dat aan u een passende vergoeding wordt aangeboden of uw rechten op een WW en bovenwettelijke- uitkering niet verloren gaan. De gemaakte afspraken dienen in een beëindigingsovereenkomst te worden vastgelegd.

De onderwerpen die bij een beëindigingovereenkomst aan de orde komen zijn o.a.:

 • de ontslaggrond;
 • de datum van beëindiging van de aanstelling;
 • de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding;
 • opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • goede mondelinge en/of schriftelijke referenties;
 • voortzetting of vrijstelling van de werkzaamheden tot de datum van beëindiging van de aanstelling;
 • eventuele overname van zaken, zoals de leaseauto, mobiele telefoon, telefoonnummer, laptop etc.;
 • geheimhouding over de inhoud van de regeling;
 • betaling door de werkgever van de rechtsbijstandkosten die u als ambtenaar heeft gemaakt;
 • een compensatie van de door u geleden pensioenschade;
 • finale kwijting over en weer.

Al bent u het met uw werkgever eens over de voorwaarden in de beëindigingovereenkomst, dan nog eindigt het dienstverband pas formeel door het ontslagbesluit van het daartoe bevoegde gezag.