shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

De beëindiging van een tijdelijke aanstelling

Een tijdelijke aanstelling is mogelijk op de navolgende gronden:

 • als proeftijd;
 • in afwachting van een verklaring van goed gedrag (maximaal 3 maanden);
 • in verband met tijdelijke werkzaamheden;
 • overige redenen.

Beëindiging van een tijdelijke aanstelling is eenvoudiger dan beëindiging van de aanstelling in vaste dienst.

De tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd houdt vanzelf (van rechtswege) op na het verstrijken van de bepaalde tijd. Voor de beëindiging is geen besluit nodig.

Voor een tussentijdse beëindiging is wel een besluit nodig en dient bovendien de opzegtermijn in acht te worden genomen.

Als een tijdelijke aanstelling een aantal malen is verlengd kan dat betekenen dat een vaste aanstelling is ontstaan. Voor de beëindiging daarvan is de overheidswerkgever in dat geval aangewezen op één van de limitatief bepaalde ontslaggronden die gelden voor de beëindiging van de vaste dienst (ontslag op verzoek, vanwege ongeschiktheid, reorganisatie, medische ongeschiktheid of op andere gronden).

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag uit een tijdelijke aanstelling?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niet voor akkoord;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
 • houd u beschikbaar voor uw werk;
 • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de werkgever op uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof tot de datum van ontslag;
 • weiger voor de datum van het ontslag bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren;
 • onderzoek of wellicht geen sprake is van een vaste aanstelling, bijvoorbeeld omdat de tijdelijke aanstelling al een aantal malen is verlengd;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op de (niet) tijdelijkheid van uw functie, uw functioneren (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van u en/of de werkgever, collega's of klanten). Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten;
 • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
 • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten.