shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Soorten ontslag ambtenaren

Inleiding

Ontslag is één van de meest ingrijpende ervaringen waar u als ambtenaar mee te maken kunt krijgen. Van de ene dag op de andere belandt u in een zeer onzekere situatie, waarbij er talloze vragen op u afkomen en u bovendien snel keuzes moet maken voor de toekomst.

Een ieder die met ontslag te maken krijgt, reageert daar op zijn eigen manier op. De één trekt zich terug en weet zich de eerste tijd geen raad. De ander gaat meteen op volle kracht op zoek naar een nieuwe baan. Sommigen willen niets meer met hun werkgever te maken hebben. Anderen zijn zo boos dat ze meteen de juridische confrontatie aangaan en hun baan terug willen of financiële genoegdoening eisen voor het verlies van hun baan.

Het ontslag waarmee u geconfronteerd wordt kan al enige tijd in de lucht hebben gehangen, bijvoorbeeld omdat u en uw leidinggevende al een slechte relatie hadden. Het is ook mogelijk dat het (binnen de overheidsinstelling) al bekend was dat er veranderingen aankwamen. Het ontslag komt in deze gevallen dan meestal niet als een verrassing. Soms kan een ontslag toch zeer onverwachts komen. Bijvoorbeeld na een vakantie of na een recentelijk zeer goede beoordeling over uw functioneren.

Duidelijk is dat de manier waarop het ontslag tot stand komt van geval tot geval zeer kan verschillen. De meest voorkomende gevallen van ontslag zijn:

  • Ontslag op eigen verzoek
  • Ontslag met wederzijdse toestemming
  • Ontslag vanwege reorganisatie
  • Ontslag wegens medische ongeschiktheid
  • Ontslag vanwege ongeschiktheid of onbekwaamheid (ongeschiktheidontslag)
  • Ontslag als disciplinaire maatregel
  • Ontslag op andere gronden
  • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling

Klik links op de ontslaggrond waar u informatie over wenst.