CONTACTGEGEVENS

Spoorstraat 2
3743 EG BAARN
Postbus 162
3740 AD BAARN 
Tel: 035 548 90 00
E-mail sturen

 

 

MR. ROBBERT VAN DER VLIET

Studie: Nederlands recht, Universiteit Amsterdam, International Air & Space Law, Universiteit Leiden

Specialisaties: contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht

Robbert van der Vliet is advocaat sinds 2012. Hij staat zowel particulieren als ondernemers bij en is zich de laatste jaren gaan toeleggen op het recht voor ondernemers: die (rechts)gebieden waar de ondernemende cliënt regelmatig mee te maken krijgt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om alles wat samenhangt met het beginnen, overdragen of beëindigen van een onderneming, maar ook om alles wat er bij de lopende onderneming komt kijken. Denk aan het aangaan, onderhouden en waar nodig beëindigen van arbeidsrelaties, maar ook aan het verwerven en vervreemden van bedrijfsruimte. Daarnaast beschikt hij over expertise in het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Uiteraard zorgt Robbert van der Vliet er ook voor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Naast het geven van gedegen advies behoort procederen dan ook tot de mogelijkheden en beschikt hij over veel ervaring met het executie- en beslagrecht. Telkens staat het bereiken en veiligstellen van het gewenste doel centraal.

Robbert van der Vliet investeert graag in de relatie met zijn cliënten: deze omschrijven hem als gedreven en gedegen. Daar waar aanvullende expertise nodig is, beschikt hij zowel binnen als buiten kantoor over een netwerk waar deze ruimschoots voorhanden is.