shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een alternatieve methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Tijdens de mediation worden partijen uitgenodigd, om met wederzijds respect voor elkaar en voor de verschillende belangen, met elkaar te onderhandelen. Het bereiken van een win/win situatie vormt een belangrijk doel van mediation. Onderhandelen is vaak niet alleen een kwestie van geven en nemen, maar is vaak ook een creatieve speurtocht naar goede oplossingen voor partijen. De mediators bij Allied Advocaten beschikken over de kennis, vaardigheden en talenten om partijen succesvol te begeleiden bij deze speurtocht.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation kent vele voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • partijen komen er zelf uit;
  • geen gezichtsverlies;
  • de oplossing is vaak beter dan een vonnis van een rechter;
  • de problemen worden snel(ler) opgelost;
  • de kosten zijn lager dan bij een procedure waar ieder der partijen een eigen advocaat moet inhuren..

Voor welke problemen is mediation geschikt?

Mediation is in het bijzonder geschikt in conflictsituaties waarbij partijen een langdurige en/of nauwe relatie hebben. In de volgende situaties biedt mediation een goede manier om de problemen tussen partijen op te lossen:

  • arbeidsgeschillen tussen een werkgever en een werknemer/statutair directeur
  • conflicten tussen aandeelhouders;
  • arbeidsgeschillen tussen twee werknemers;
  • conflicten tussen handelspartners;
  • conflicten tussen familieleden die samen een bedrijf hebben en /of leiden;

De oplossing van de problemen kan liggen in voortzetting van de relatie na het oplossen van de conflicten of in het op goede en harmonieuze wijze uit elkaar gaan (van de partijen).

Bijstand van een van de mediators van Allied Advocaten
Bij Allied Advocaten zijn de mediators officieel geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en bovendien als advocaat juridisch geschoold. Die combinatie maakt de mediation bij Allied Advocaten uniek, omdat u daardoor met uitsluitend één persoon (de mediator/advocaat) het geschil kunt oplossen. Graag bemiddelen wij voor u.

Contact
Wilt u meer informatie, neemt u dan vrijblijvend contact op met Allied Advocaten. Onze contactgegevens treft u aan onder de rubriek "contact".