shutterstock mediation 1141x450

Mediation

Mediation is - o.a. binnen het arbeidsrecht - een alternatieve methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Tijdens de mediation worden partijen uitgenodigd, om met wederzijds respect voor elkaar en voor de verschillende belangen, met elkaar te onderhandelen. Het bereiken van een win/win situatie vormt een belangrijk doel van mediation. Onderhandelen is vaak niet alleen een kwestie van geven en nemen, maar is vaak ook een creatieve speurtocht naar goede oplossingen voor partijen. De mediators bij Allied Advocaten beschikken over de kennis, vaardigheden en talenten om partijen succesvol te begeleiden bij deze speurtocht.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation kent vele voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • partijen komen er zelf uit;
  • geen gezichtsverlies;
  • de oplossing is vaak beter dan een vonnis van een rechter;
  • de problemen worden snel(ler) opgelost;
  • de kosten zijn lager dan bij een procedure waar ieder der partijen een eigen advocaat moet inhuren.

Voor welke problemen is mediation geschikt?

Mediation is in het bijzonder geschikt in conflictsituaties waarbij partijen een langdurige en/of nauwe relatie hebben. In de volgende situaties biedt mediation een goede manier om de problemen tussen partijen op te lossen:

  • arbeidsgeschillen tussen een werkgever en een werknemer/statutair directeur;
  • conflicten tussen aandeelhouders;
  • arbeidsgeschillen tussen twee werknemers;
  • conflicten tussen handelspartners;
  • conflicten tussen familieleden die samen een bedrijf hebben en /of leiden.

De oplossing van de problemen kan liggen in voortzetting van de relatie na het oplossen van de conflicten of in het op goede en harmonieuze wijze uit elkaar gaan (van partijen).

Bijstand van een van de mediators van Allied Advocaten

Bij Allied Advocaten zijn de mediators als (arbeidsrecht) advocaat juridisch geschoold. Die combinatie maakt de mediation bij Allied Advocaten uniek, omdat u daardoor met uitsluitend één persoon (de mediator/arbeidsrecht advocaat) het geschil kunt oplossen. Graag bemiddelen wij voor u in uw (arbeids-)kwestie. Het initiatief om via mediation de arbeidskwestie op te lossen kan zowel van de kant van de werknemer, als van de kant van de werkgever komen.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor mediation, neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Wakim.