shutterstock onderwijs 1141x450

Allied Advocaten als uw huisadvocaat

financiële voordelen door optimale samenwerking

U kunt er ook voor kiezen om ons in te schakelen als huisadvocaat. Wanneer wij uw huisadvocaat zijn, profiteert u van de korte lijnen tussen u en uw vaste advocaat en van de reeds bij uw huisadvocaat aanwezige kennis van uw organisatie. Verder zijn er de volgende voordelen:

  • u beschikt altijd over een vaste advocaat die zijn zaak persoonlijk behandelt, die de medewerkers persoonlijk kent en vertrouwd is, medewerkers kunnen meteen en altijd met voorrang een beroep op hun advocaat doen;
  • periodiek dossieroverleg bij u op kantoor (of op ons kantoor al naar gelang uw voorkeur) aan de hand van een lijst met probleemdossiers c.q. knelpunten. De frequentie wordt in overleg met u bepaald. Hiermee wordt de voortgangsbewaking geborgd. Bovendien verliest u zo min mogelijk tijd met tussentijds mondeling of telefonisch overleg over allerlei kwesties. Besturen en directies ervaren dit als efficiënt;
  • "tailormade" deskundigheidsbevordering. Dat wil zeggen dat aan de hand van concrete scholingsverzoeken juridische trainingen of presentaties kunnen worden verzorgd, bijvoorbeeld voor directieleden of voor medewerkers personeelszaken;

De ervaring leert dat de kosten van deze vorm van juridische ondersteuning reeds na enkele maanden worden "terugverdiend".