DE 8 VALKUILEN VOOR DE WERKGEVER BIJ ONTSLAG

DE 8 VALKUILEN BIJ ONTSLAG VOOR DE WERKGEVER?

Wat zijn de 8 valkuilen bij ontslag voor de werkgever? Werkgevers die geconfronteerd worden met een probleem met een werknemer komen nogal eens voor onaangename verrassingen te staan. Ze zijn niet voldoende op de hoogte van de regels in het arbeidsrecht.

 1. TE LAAT JURIDISCHE HULP

  Werkgevers schakelen te laat juridische hulp in. Dit met alle gevolgen van dien.

 2. HOGE KOSTEN VOOR JURISCHE HULP

  Werkgevers gaan uit van hoge kosten voor juridische hulp, terwijl de kosten voor het in dienst houden van een niet-functionerende werknemer worden onderschat.

 3. NEGATIEF IMAGO

  Werkgevers vrezen het ontstaan van een negatief imago als zij de hulp van een advocaat inroepen. Het inschakelen van een advocaat kan dit in veel gevallen juist voorkomen.

 4. ZELF OPLOSSEN

  Werkgevers houden te lang vast aan de gedachte dat het zonder juridisch advies zelf op te lossen is. Goedkoop is duurkoop is dan vaak het gevolg.

 5. GEEN VOLLEDIG DOSSIER

  Als het tot ontslag komt, hebben werkgevers het dossier van hun werknemer vaak niet op orde.

 6. FINANCIËLE GEVOLGEN ONTSLAG

  Werkgevers realiseren zich onvoldoende wat de financiële gevolgen kunnen zijn indien zij een werknemer ontslaan, terwijl er geen dossier of te weinig dossier bestaat over het functioneren van deze werknemer.

 7. MONDELINGE OPMERKINGEN DISFUNCTIONEREN

  Werkgevers gaan er ten onrechte van uit dat mondeling gemaakte opmerkingen over het disfunctioneren van de werknemer voldoende zijn om de werknemer (uiteindelijk) te ontslaan.

 8. INSTEMMING MET ONTSLAG

  Werkgevers gaan er ten onrechte van uit dat als een werknemer heeft ingestemd met zijn ontslag, het ontslag onverkort geldig is. Werkgevers realiseren zich daarbij niet dat de werknemer op zijn ontslag terug kan komen, zelfs nog maanden later, indien de werkgever de werknemer niet gewezen heeft op de negatieve gevolgen van het ontslag (zoals verlies van het recht op WW).

Gelet op de 8 valkuilen voor de werkgever bij ontslag is het voor een werkgever feitelijk noodzakelijk om juridische hulp in te schakelen. Het uitgangspunt daarbij is heel eenvoudig: beter te vroeg dan te laat. Het is aan te raden om daarbij gebruik te maken van de arbeidsrechtspecialisten van Allied Advocaten. Zij kunnen immers met u nagaan of u een zaak heeft, hoe u het beste kunt handelen en wat de kosten zijn van het uit te zetten juridische traject.