DE 10 GEBODEN BIJ ONTSLAG VOOR DE WERKNEMER

Wat doe je als je te maken krijgt met ontslag? Een vervelende situatie waar je waarschijnlijk niet op voorbereid bent. Wat moet je doen? Allied Advocaten heeft de 10 geboden bij ontslag voor de werknemer op een rijtje gezet.

 1. GOED OF TEKEN NIETS

  Werkgevers hanteren vaak een overvaltechniek door van de werknemer te vragen direct of korte tijd na het ontslaggesprek voor akkoord te tekenen. Doe dat niet ook al ziet het voorstel van uw werkgever er in eerste instantie goed of redelijk uit. Misschien neemt u wel genoegen met een te lage ontslagvergoeding. Bovendien loopt u het risico uw rechten op een WW-uitkering te verspelen.

 2. VRAAG EEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG(VOORNEMEN)

  Vraag uw werkgever het ontslag(voornemen) en een eventueel ontslagvoorstel schriftelijk aan u te bevestigen. U hebt dan iets concreets in handen, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over het voornemen van uw werkgever en de hoogte van een eventueel door uw werkgever gedaan ontslagvoorstel. Bovendien kunt u het schriftelijke voorstel aan uw ontslagadvocaat tonen.

 3. MAAK BEZWAAR TEGEN HET ONTSLAG

  Maak meteen schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en geef schriftelijk aan dat u zich beschikbaar houdt voor uw werkzaamheden.

 4. GA NIET AKKOORD MET HET INLEVEREN VAN BEDRIJFSEIGENDOMMEN, ALTHANS PROTESTEER DAARTEGEN

  Zolang het dienstverband niet is beëindigd door een uitspraak van de kantonrechter of na toestemming van het UWV, heeft u in principe recht op het gebruik van de aan u ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak, de laptop, de telefoon, etc. Door deze zaken vrijwillig in te leveren, zou achteraf wel eens ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat u met het gegeven ontslag heeft ingestemd. Als de werkgever aandringt ophet inleveren van deze zaken, werk daar dan wel aan mee, maar bevestig vervolgens schriftelijk aan uw werkgever dat u de zaken onder protest heeft ingeleverd.

 5. VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE

  Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure, zoals (omzet)gegevens van uw werkgever, documenten waaruit blijkt hoe u gefunctioneerd heeft, relevante e-mails van uzelf, van uw werkgever, van collega’s of van klanten. Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te krijgen. Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze informatie.

 6.  WEES DISCREET MET INFORMATIE

  Denk goed na welke informatie u uw werkgever geeft, bijvoorbeeld over uw vorderingen naar het zoeken van ander werk. Deze informatie kan in de ontslagprocedure namelijk wel eens tegen u gebruikt worden. Ook met het in vertrouwen nemen van uw collega’s moet u voorzichtig zijn. Deze kunnen immers ook (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

 7. VOER VERWEER

  De werkgever zal uw ontslag ofwel via de kantonrechter ofwel via het UWV trachten te bereiken. In beide gevallen krijgt u de gelegenheid te reageren op de door uw werkgever aangevoerde ontslagredenen. Bestrijd deze redenen. Doet u dat niet, dan loopt u wellicht het risico dat uw WW-uitkering wordt geweigerd.

 8. ACCEPTEER (NOG) GEEN OUTPLACEMENT

  Werkgevers hebben er belang bij dat de werknemer al begint met een outplacementtraject, nog voordat de kantonrechter of het UWV een oordeel over het (voorgenomen) ontslag heeft gegeven of nog voordat tussen u en uw werkgever afspraken over het ontslag zijn gemaakt. Stem daar niet mee in omdat u daarmee dan aangeeft dat u instemt met het ontslag en u uw verdere onderhandelingspositie op die wijze uitholt.

 9. GA NIET IN ZEE MET EEN ONTSLAGADVOCAAT OF ANDER SOORT ADVISEUR VAN UW WERKGEVER

  Sommige werkgevers proberen de werknemer, die voorgedragen is voor ontslag, te laten begeleiden door een ontslagadvocaat, die ingehuurd en betaald wordt door de werkgever zelf. U begrijpt dat deze ontslagadvocaat uw belangen niet optimaal kan behartigen, zonder zijn broodheer – namelijk uw werkgever – tegen het hoofd te stoten.

 10. BEL OF MAIL ALLIED ADVOCATEN

  Laat u begeleiden door een ervaren en gespecialiseerde ontslagadvocaat, die uw belangen en rechten met kracht verdedigt en afdwingt. Allied Advocaten heeft alle kennis en ervaring in huis om u op deskundige en professionele wijze bij te staan als uw werkgever u met ontslag confronteert. De kosten voor het inschakelen van een advocaat van Allied worden in de meeste gevallen verhaald op de werkgever. Heeft u behoefte aan informatie over uw ontslag? Neem dan direct contact op.