Hoe één onschuldig zinnetje meer dan 20.000 euro kostte !

Blog tjeu Pen ZW 355x200

Uit de eigen praktijk van advocaat en arbeidsrecht specialist Mathieu Wakim

Een ondernemer gaat met een goede vriendin van hem een arbeidsovereenkomst aan voor de periode van 6 maanden. In de arbeidsovereenkomst is de volgende standaardbepaling opgenomen:
Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 6 maanden, waarna deze arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande opzegging automatisch van rechtswege zal eindigen.

Lees meer