shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Afronding dienstverband

Als een ontslagbesluit is genomen of als tussen u en uw werkgever afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het dienstverband zal eindigen, dan dient de werkgever zich aan die verplichtingen te houden. Daarbij dient de werkgever rekening te houden met de zogenaamde juridische formaliteiten die bij de afronding van het dienstverband van belang zijn en de financiële afronding. Klik op één van de onderwerpen om meer informatie te krijgen over:

Juridische afronding
Financiële afronding